YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Paydaşlık Aleyhine Dava Açılması yahut Davaya Ait Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Paydaşlık Aleyhine Dava Açılması / Davaya Ait Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.05.2011
Davanın Öğrenilme yahut İştirake Bildiri Tarihi
06.06.2011
Davanın Konusu
Alacak
Karşı Taraf(lar)
Sn. Asuman Akkaya
Davanın Tutarı
100.000,00 TL
Dava Meblağının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Faal Toplamına Oranı (%)
%0,11
İlgili Mahkeme ve Evrak No
Ankara 5. Tüketici Mahkemesi- 2011/611
Davanın Duruşma Tarihi
02.07.2019
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi

Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
İştirakin Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

11.12.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla, Ankara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 24 no’lu daire sahibi Sn. Asuman Akkaya tarafından, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nde Şirketimize karşı 2011/611 temel sayılı belge üzerinden açılan davada, Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nin 2014/431-419 EK sayılı belgesinin nihaileşmesinin beklenilmesine karar verildiği ve 19.06.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla da 18.06.2015 tarihinde görülen davada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin, Ankara Ankara Sitesi için alınmış olan yıkım kararının iptaline ait Ankara 11. Yönetim Mahkemesi tarafından verilen kararının nihaileşmesinin beklenmeye devam edilmesine karar verdiği duyurulmuştu. 27.11.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla davanın 26.11.2015 tarihinde görülen duruşmasında Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin, temyiz incelemesi Danıştay 14. Dairesi’nin 2014/8703E. sayılı evrak üzerinden devam etmekte olan Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nin 2014/431-419 EK sayılı evrakının nihaileşmesinin beklenilmesine ve bir sonraki duruşmanın 31.03.2016 tarihinde yapılmasına karar verdiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 01.04.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 31.03.2016 tarihinde görülmesi gereken davanın mazeret nedeniyle gerçekleştirilmediği ve yeni dava tarihinin 30.06.2016 olarak belirlendiği duyurulmuştu. 29.07.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de kelam konusu davanın 30.06.2016 tarihinde görülen davasında Ankara 5.Tüketici Mahkemesi’nin Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nin 2014/431-419 EK sayılı belgesinin nihaileşmesinin beklenilmesine devam edilmesine ve bir sonraki duruşmanın 29.11.2016 tarihinde yapılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 30.11.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 29.11.2016 tarihinde görülen davada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi tarafından Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nin 2014/431-419 EK sayılı belgesinin nihaileşmesinin beklenilmesine ve bir sonraki duruşmanın 23.03.2017 tarihine bırakılmasına karar verildiği açıklanmıştı. 24.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de, 23.03.2017tarihinde görülen duruşmada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin, davacı vekiline temel hakkında beyanda bulunmak üzere iki hafta mühlet verdiği ve davanın bir sonraki duruşmasının 18.04.2017 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyurulmuştu. 19.04.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kelam konusu davanın 18.04.2017 tarihinde görülen duruşmasında Ankara 5.Tüketici Mahkemesi’nin, kararın bildirisinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği ve gerekçeli kararın bildirisinin beklendiği açıklanmış ve 21.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize ilgili gerekçeli kararın 21.07.2017 tarihinde bildirim edilmiş olduğu ve karara karşı istinaf yolunun açık olduğu hususu duyurulmuştu. 23.08.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn. Asuman Akkaya’nın istinaf müracaatında bulunduğu bilgisinin 21.08.2017 tarihinde Şirketimize bildirim edildiği açıklanmıştır. 
18.07.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin, istinaf incelemesi sonucunda “18.5.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 16. unsuruyla 3194 sayılı Kanun’a eklenen 16. unsur yeterince yapıların yasal hale getirilip getirilmeyeceğinin araştırılması gerekir. Bu durumda, imara karşıt ve kaçak yapılar için 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen 16. süreksiz unsurunun 4. fıkrasında, Yapı Kayıt evrakı verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir” kararı uyarınca, dava konusu uyuşmazlığın ve tarafların tüzel durumunun yine kıymetlendirilmesi gerektiğinden, dava evrakının tekrar yargılama yapılmak üzere mahkemesine iade edilmesine kesin olarak karar verdiği, tarafların istinaf talebinin kabulü ile belgeyi tekrar yargılama yapılmak üzere Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’ne geri gönderdiği açıklanmış olup, kelam konusu evrakın Ankara 5. Tüketici Mahkemesi 2018/267 Temeline kaydedilmiş olduğu ve 16.10.2018 tarihine duruşma günü verildiği bilgisi de duyurulmuştur. 17.10.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin, 16.10.2018 tarihli duruşmada 7143 sayılı Kanun yeterince Davacının imar barışı maddesinden yararlanıp yararlanmadığı ve buna ait kanıtlarını sunmak üzere Davacı vekiline gelecek celseye kadar mühlet verilmesine yönelik karar verdiği ve bir sonraki celsenin 24.01.2019 tarinine bırakıldığı açıklanmıştır. 25.01.2019 tarihinde yapılan yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Ankara 5.Tüketici Mahkemesi tarafından Davacıya bir sonraki celseye kadar imar barışı müracaatına ait beyanda bulunması için mühlet verildiği ve bir sonraki celsenin ise 07.05.2019 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır. En son 07.05.2019 tarihinde yapılan yapılan Özel Durum Açıklaması ile birebir gün görülen duruşmada Ankara 5. Tüketici Mahkemesi tarafından Evrakın geçirdiği safahat göz önüne alınarak incelemeye alınmasına karar verildiği ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 02.07.2019 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 
Kelam konusu evrakın 02.07.2019 tarihinde yapılan duruşmasında birleşen dava ile birlikte davanın reddine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın bildirisi ile tarafların iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık bırakılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771135

BIST

Başa dön tuşu