Ticarete ilişkin “torba kanun teklifi” TBMM’ye sunuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, merkez birliklerinin ve Türkiye Ulusal Kooperatifler Birliğinin, genel şura toplantılarına görevlendirilen ilgili bakanlık temsilcilerine, 1200 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen fiyatta ücret, net olarak ödenecek.

Kooperatif ve üst kuruluşları idare şurası üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, idare heyeti yıllık faaliyet raporlarını, genel konsey toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, bağlantı, hisse ve ödemelerine ait bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu mühlet Ticaret Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların muhtaçlığı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz muhtaçlığı öteki bir yerden karşılanamayacak ve bu gayeyle münferiden tesis kurulamayacak. Bu kararın uygulanmasına ait bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ait üst limit, Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri özgür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Güç Piyasası Düzenleme Şurası tarafından belirlenen şartlar kapsamında hür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Doğal gaza ait faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü özgür bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin rastgele bir hak, yetki yahut sorumluluğu bulunmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan özgür bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare heyeti kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği de devam edecek.

Başa dön tuşu