Ticaret Bakanlığı çimento fiyatlarıyla ilgili tedbir uygulayacak

Ticaret Bakanlığı artık de çimento fiyatlarıyla ilgili bir önlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu tabirler kullanıldı:

Ekonomimiz içerisinde değerli bir yüke sahip olan, direkt ve dolaylı olarak birçok dalı ve vatandaşlarımızın refahını yakından ilgilendiren inşaat kesimimizdeki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve dış ticaret boyutuyla da ayrıyeten izlenmektedir.

İnşaat dalında ağır olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatının öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması gayesiyle yakından takip edilerek gerekli önlemlerin vaktinde alınabilmesini teminen, bu eserler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 4 Eylül 2021 tarihinde eklenmişti.

Söz konusu eserlerin yurt içi tedarikinde son devirde zahmet yaşandığına dair Bakanlığımıza vaki ağır bildirimler ile anılan eserlerin özellikle son 1-2 aydır yurtiçi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu eserlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik muhtaçlık duyulabilecek önlemler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu önlemlerin piyasada yaratacağı Bakanlığımızca beklenen olumlu tesirlerinin istenilen seviyede olmaması halinde alınmış önlemlere ek ayrıca tedbirlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında yarar görülmektedir.

Başa dön tuşu