SPK’dan bireysel yatırımcıyı korumaya yönelik kararlar

Sermaye Piyasası Heyeti (SPK), son devirde gerçekleştirilen birinci halka arzlarda, bilhassa ferdî yatırımcıların talep ettikleri meblağın düşük bir kısmının karşılandığını belirterek bireysel yatırımcıların birinci halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sonlu sayıda yatırımcısı bulanan ya da fonun kıymetli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu hür yahut özel fonların, hisselerin birinci halka arzından ferdî yatırımcı aleyhine olabilecek halde fazla hisse almamalarını teminen kararlar aldı.

Buna göre; halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci kere halka arz edilmesi süreçleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için “yatırımcı sayısının 50’den az olmaması” ve “herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma hissesi sayısının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olmaması” şartlarının bir ortada sağlanması gerekecek. Bu koşulları sağlamayan hür ve/veya özel fonlar ferdî yatırımcı olarak pahalandırılacak.

Kurumsal yatırımcı koşullarında değişiklik

Portföy idare şirketleri tarafından ferdi portföy yöneticiliği mukavelesi imzalamış olduğu müşterileri ismine iletilen talepler kurumsal yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Daha evvel kurumsal yatırımcı kapsamında sayılan, etkin toplamının 50 milyon TL, yıllık net hâsılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek.

Daha evvel halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci kez halka arz edilmesi süreçlerinde, halka arz edilen hisselerin piyasa kıymetinin 100 milyon TLve altında olması durumunda “Borsa’da Satış” tekniğinin uygulanmasına ait karardaki meblağ 250 milyon TL olarak uygulanacak.

Başa dön tuşu