Resmi Gazete’de bugün (24.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Schneider Güç Sanayisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli, Çayırova İlçesinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Ulusal Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Mühletle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6724)
YÖNETMELİK
–– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (No: 2023/1)
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2023/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2023/3)
–– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik Süreçleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve
Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu