Resmi Gazete’de bugün (15.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Temellere Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Mecburî Karşılıklar Hakkında Bildirim (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/4)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu