Resmi Gazete’de bugün (13.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7431 Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
TBMM KARARI
1352 Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik İsmi Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Misal Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Komitesine Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Bildirimi (No: 2022/56)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu