Resmi Gazete’de bugün (11.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Turizm İşbirliği Aksiyon Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6670)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6671)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Ait Mutabakatın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6672)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşı/Kavaslı Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, Üretimi Devam Etmekte Olan Polisevi Hizmet Binası İçin Güvenlik Zafiyeti Oluşmaması Hedefiyle, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6673)

–– Narman 1. Merhale Projesi (DAP) Kapsamındaki Narman Şehitler Barajı İkmali İşinin İmali Hedefiyle Birtakım Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6674)

–– Çanakkale İli, Merkez İlçesinde Kurulacak Hasanoba RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6675)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının Üretimi Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6676)

–– Çanakkale Vilayetinde Kurulacak Üçpınar RES Elektrik Üretim Tesisi Ana Kaynak RES ile Yardımcı Kaynak GES İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6677)

–– Kırklareli Vilayetinde Kurulacak Yeni RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Birtakım Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6678)

–– Çorum İli, Kargı, Dodurga ve Osmancık İlçelerinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6679)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

YÖNETMELİKLER

–– Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Kontratlarına Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik

–– Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Seviyesindeki Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kol ile Kurumlar Ortası Kredi Transferi Yapılması Asıllarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/28641 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2018/34950 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/14060 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu