KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Konseyi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Konsey Tarihi 24.07.2019
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2019
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: A3 Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Başkanlık Divan’ nın seçimi
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2017 Yılı hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2017 Yılı hesap periyoduna ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Şirket İdare Şurası Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibrasının görüşülmesi,
6 – 2017 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Şurası tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 – Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
9 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2017 yılında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11 – 2018 Yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması ve müzakeresi,
12 – 2018 Yılı hesap devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13 – 2018 Faaliyet yılı içerisinde istifa eden İdare Konseyi üyelerinin istifalarının görüşülmesi, tekrar faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Unsuruna nazaran yapılan atamaların onaylanması,
14 – Şirket İdare Konseyi Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibrasının görüşülmesi,
15 – 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
16 – 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçimi,
17 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2018 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
18 – Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılan bağışlara üst hudut belirlenmesi,
19 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususlarında yazılı süreçlerin ifası için gerekli müsaadenin verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
20 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Genel Şura Toplantıya Davet.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 08.04.2019 tarihli toplantısında
Şirketimizin 2017-2018 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın 24.07.2019 günü, saat 10.00’da, Maslak Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: A3 Sarıyer- İstanbul adresinde üstte yer alan gündem unsurlarını görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz hisse sahiplerine bildirilmesine, Şirket Temel Kontratında ve SPK mevzuatında belirtildiği halde ilan edilmesine, Genel Heyet Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Vilayet Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine ve başka bütün yasal formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
-2017-2018 Olağan Genel Konsey Toplantısı Gündemi, Genel Heyete Davet İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770447

BIST

Başa dön tuşu