Kamuda sözleşmeliye kadro düzenlemesi yürürlükte

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye takım verilmesini öngören yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet memurları kanunu ve birtakım kanunlar ile 663 sayılı kanun kararında kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında memur takımlarına atananların 4 yıl mühletle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bulundukları durum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Memur takımlarına atananların, kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Bir yıldan az müddetli, kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, devlet memurları kanununun 4B ve kimi kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde vazife yapan kontratlı işçinin 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Başa dön tuşu