İşsizlik oranı Mart’ta % 14.1 oldu

TÜİK bilgilerine nazaran Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart periyodunda geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı devirde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile %16,1 olarak varsayım edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile %25,2 olurken,15-64 yaş kümesinde bu oran 4 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %45,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart periyodunda, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,4 oldu.

Bu periyotta, tarım kesiminde çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı dallarda çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,3’ü tarım, %19,7’si sanayi, %5,5’i inşaat, %57,4’ü ise hizmet dalında yer aldı. Evvelki yılın tıpkı devri ile karşılaştırıldığında tarım dalının istihdam edilenler içindeki hissesi 0,4 puan, inşaat dalının hissesi 1,8 puan azalırken, hizmet bölümünün hissesi 2,1 puan arttı. Sanayi dalının istihdam edilenler içindeki hissesi ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Mart periyodunda bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile  %52,9 olarak gerçekleşti. Birebir devirler için yapılan kıyaslamalara nazaran; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile %71,7, bayanlarda ise 1 puanlık artışla %34,4 olarak gerçekleşti.

 

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,9 olarak gerçekleşti

Mart 2019 devrinde rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran 1,5 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir evvelki yılın birebir devrine nazaran 1,2 puan artarak %23,1 oldu.  

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %46,0, işsizlik oranı %13,7 oldu

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam bir evvelki periyoda nazaran 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak kestirim edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %46,0 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı bir evvelki periyoda nazaran 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak %13,7 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete nazaran istihdam edilenlerin sayısı, tarım kesiminde 5 bin, inşaat dalında 53 bin kişi azalırken, sanayi bölümünde 94 bin, hizmet bölümünde 37 bin kişi arttı.

Başa dön tuşu