INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Ait İdare Şurası Karar Tarihi
20/01/2023
Satışa Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Enda Güç Holding A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir Güç Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
345.477.486 TL
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.01.2023
Satış Koşulları
Öbür (Other)
Satılan Hisselerin Nominal Tutarı
13.000.000 TL
Beher Hisse Fiyatı
9,525 TL
Toplam Tutar
123.825.000 TL
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 3,76
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 0,24
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 0,24
Satılan Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
% 2,74
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
% 39,62
İştirakin Faaliyetlerine Etkisi

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

Varsa Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği

Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Konseyi Karar Tarihi

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Margün Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin İştirakle İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
20/01/2023
Finansal Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Yöntemi
Satış bedeli pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedeli pazarlık adabı ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Şirketimiz İdare Kurulu’nun 20.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında
Şirketimizin direkt ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin direkt sahip olduğu 13.000.000 adet hissenin pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123.825.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiş olup, kelam konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli ?Pay Devir Sözleşmesi’ imzalanmıştır. 
Taraflar ortasında imzalanan kontrata istinaden, toplam satış bedelinin %10’u peşin, %15’i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75’i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir.
Ayrıyeten kelam konusu hisse satış süreci dışında, şirketimizin direkt bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 25.000.000 Enda hissesi ile şirketimizin dolaylı bağlı paydaşlığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda hissesi da tıpkı bedel ve kurallarda toplam 876.300.000 TL bedelle Margün Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmış olup, direkt ve dolaylı Enda hisse satışlarının toplam fiyatı 1.000.125.000 TL’dir. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki direkt iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.
Öte yandan anılan İdare Konseyi kararında, Enda Güç Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olunan hisselere ait satış ve bölüm sürecinin, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-23.1 “Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Temeller ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (SPK II-23.1 Tebliği)’nin, “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinde düzenlenen sonların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmiştir. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103569

BIST

Başa dön tuşu