HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (Trk)/( Stabil Görünüm) 17.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 450.000.000 TL nominal kıymetle 135 gün vadeli ISIN kodu TRFHEKT12312 olan finansman bonosunun ödemesi şirketimiz tarafından 18/01/2023 tarihinde yapılmış olup bono itfa edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103080

BIST

Başa dön tuşu