FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına Ait SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Konseyi Karar Tarihi 27.05.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Fiyatı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFONT00028 1.000.000 1.222.222,220 122,22222 A Kümesi A Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFONT00028 Nâma
B Kümesi, FONET, TREFONT00010 17.000.000 20.777.777,780 122,22222 B Kümesi B Kümesi, FONET, TREFONT00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Meblağı (TL) Kar Hissesinden Bedelsiz Hisse Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.000.000 22.000.000,000 122,22222

İç Kaynakların Ayrıntısı :
Emisyon Primi (TL) 11.496.200
Geçmiş Yıl Karları (TL) 10.503.800

Bildirilmesi Gereken Başka Hususlar
Tadil Edilecek Ana Mukavele Husus No Husus 6
Ana Kontratın Sermaye Unsurunun Tadiline Ait SPK Müracaat Tarihi 29.05.2019
Ana Kontratın Sermaye Unsurunun Tadiline Ait SPK Müracaat Sonucu ONAY
Ana Mukavelenin Sermaye Hususunun Tadiline Ait SPK Onay Tarihi 11.07.2019
SPK Müracaat Tarihi 29.05.2019
SPK Müracaat Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.07.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Hisselerin Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL’ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL’si pay senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL’si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal bedelli hisselere ait ihraç evrakı, Sermaye Piyasası Şurası’nın 11.07.2019 tarih ve 40/901 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve Temel Sözleşme’nin ilgili hususunun yeni metninin tesciline ait Heyet müsaade yazısı Şirketimizce 12/07/2019 tarihinde teslim alınmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Evrakı.pdf
EK: 2 Onaylı Temel Mukavele 6. Unsur Tadili.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775333

BIST

Başa dön tuşu