EPDK kararı

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ait tadil, birleşme yahut bölünme onay, tesis/proje devranı onay ve sona erdirme müracaatları ile üretim lisansı kapsamında Yenilenebilir Güç Kaynakları Takviye Düzeneği (YEKDEM) müracaatları, EPDK Müracaat Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), “Önlisans ve Lisans Süreçleri ile İlgili Müracaatlarda Sunulması Gereken Bilgi ve Dokümanlar Listesi”nin yürürlükten kaldırılması ve “Önlisans ve Lisans Süreçleri ile İlgili Müracaatlara Ait Yordam ve Esaslar”ın kabul edilmesine ait kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ait tadil, birleşme yahut bölünme onay, tesis/proje evresi onay ve sona erdirme müracaatları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM müracaatları, EPDK Müracaat Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik müracaat yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) dağıtım, OSB üretim, OSB üretim önlisans ve piyasa işletim lisanslarına ait müracaatlar ile nükleer güce dayalı önlisans ve üretim lisansı müracaatları ve bunların tadili ile sona erdirilmesine ait müracaatlar ise yazılı olarak yapılacak.

Öte yandan, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 22,8 hektarlık saha için metan gazı işletme ruhsatı verilmesi talebi onaylandı.

Bu kapsamda, kelam konusu ruhsatın Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, sahanın mevcut rezerv durumu ve üretim programı dikkate alınarak, şirketin bahse mevzu metan gazı işletme ruhsat alanı için vermiş olduğu iş ve mali yatırım programını yerine getirmesi kaidesiyle, 7 Şubat 2045 tarihine kadar verilmesi kararlaştırıldı.

AA

Başa dön tuşu