BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

BOYNER PERAKENDE VE DOKUMA YATIRIMLARI A.Ş.( Paydaşlıktan Çıkarma ve Satma Hakkına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Değerleme raporu hazırlatılması için Şirketimize yapılan başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın İsmi Soyadı/Unvanı Mayhoola for Investments LLC
Toplam Oy Oranı (%) 98,01
Satma Hakkının Kullanımına Ait Üç Aylık Hak Düşürücü Mühletin Sona Erme Tarihi 27.09.2019
Satma Hakkının Kullanımına Ait Üç Aylık Hak Düşürücü Mühletin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına Ait Adil Bedele Ait Açıklama Bknz Açıklamalar
Süreçler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Vakti Değerleme Raporu’nun KAP’ta yayınlanmasından sonra İş Yatırım’a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ait müracaata müteakiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.

Para Ünitesi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Hisse Küme Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
BOYP, TRAALTIN91B5 28.06.2019 1 0,0036

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-27.2 sayılı Paydaşlıktan Çıkarma ve Satma Hakları Bildirisi çerçevesinde satma hakkını kullanmak üzere 28.06.2019 tarihinde bir yatırımcımız Şirketimize başvurmuştur.
Bu kapsamda, birinci satma hakkı müracaat tarihi olan 28.06.2019 tarihini izleyen bir aylık periyot içerisinde, Şirketimiz tarafından fiyat tespit raporu hazırlatılacak ve rapor kapsamında tespit edilecek bedel yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Satma Hakkı Kullanımına Ait Adil Bedele Ait Açıklama
Satma hakkı kullanımına ait adil bedel Bildiri’nin 6’ncı hususunun üçüncü fıkrası kararı çerçevesinde belirlenmekte olup, Mayhoola tarafından hâkim ortak pozisyonunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 27 Haziran 2019 tarihinden evvelki:
· Son otuz gün içinde borsada oluşan yüklü ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 5,3619 TL
· Son altı ay içinde borsada oluşan yüklü ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 4,6118 TL
· Son bir yıl içinde borsada oluşan yüklü ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 4,0586 TL
· Son beş yıl içinde borsada oluşan yüklü ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması: 5,9756 TL
· Bir yıl içinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26 ncı unsuru çerçevesinde yapılan mecburî hisse alım teklifi fiyatı: 4,03 TL ve
· hazırlanacak Değerleme Raporu’nda belirlenen fiyatının
karşılaştırılması sonucunda bulunan en yüksek bedel olarak belirlenmelidir.
Bununla birlikte, Mayhoola, üstte anlatıldığı formda hesaplanan bedelin Boyner Holding A.Ş.’ye 1 lot hisse başına ödenecek olan 1,4031 ABD Doları’nın sürecin gerçekleştiği 26 Haziran 2019 günü için 25 Haziran 2019 günü saat 15:30’da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY alış ve satış kurlarının aritmetik ortalaması olarak hesaplanan kur olan 5,7956 kullanılarak hesaplanan 8,1318 TL’den (“Pay Evre Fiyatı”) düşük kalması durumunda, yatırımcılar ortasında eşitliğin sağlanması gayesiyle, ihtiyari bir halde satma hakkı bedelini Hisse Zaman Fiyatı’na üst taraflı revize edilmesi konusunda da SPK’dan müsaade almıştır.
Satma Hakkı Kullanım Sürecine Ait Açıklama
Satma hakkı kullanım sürecine aracılık etmesi için Mayhoola tarafından İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. (“İş Yatırım”) yetkilendirilmiştir. Satma hakkını kullanmak isteyen Şirket yatırımcılarının, İş Yatırım’ın www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde ve Şirket’in www.boynergrup.com/yatirimciiliskileri adresli internet sitesinde yayınlanacak satma hakkı talep formunu doldurması ve formları İş Yatırım’a iletmesi gerekmektedir. İş Yatırım’a yapılacak müracaatlar, İş Yatırım’ın [email protected] adresine e-posta gönderisiyle yapılacaktır.
Şirketi, birinci satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde hisse kıymetinin tespiti gayesiyle SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatacak ve değerleme raporu sonucu Bildiri kararları çerçevesinde KAP’ta açıklanacaktır.
Değerleme Raporu’nun KAP’ta yayınlanmasından sonra İş Yatırım’a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ait müracaata müteakiben Bildiri’nin 5. Hususu çerçevesinde en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.
Şirket ortakları Değerleme Raporu’nun KAP’ta açıklanmasını beklemeksizin satma hakkı müracaatlarını İş Yatırım’a iletebilecek olup, kelam konusu ortaklara yapılacak ödemeler ise Değerleme Raporu’nun hazırlanarak KAP’ta açıklanmasını takiben, en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771130

BIST

Başa dön tuşu