Yeni konut finansmanı için bankalara kaynak aktarılacak

Yeni konut finansman programı çerçevesinde Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yeni finansman programı çerçevesinde konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak emeliyle, sisteme katılan bankalara, sonradan belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak.

Kanun teklifi ile program kapsamında faiz oranı- kâr hissesi, vade, finansman fiyatı, hane gelirine ait sınırlamaların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Kamu bankası Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna “Yeni Konut Finansman Programı” başlığı ile eklenen süreksiz hususa nazaran; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek bireylerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak hedefiyle bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Nakit kaynak transferi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu husus kapsamında bir yıl içerisinde konut finansmanının toplam anapara fiyatı, ilgili yılı Merkezi İdare Bütçe Kanununun başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ini aşamayacak. Bu fiyatı bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Başa dön tuşu