Süt ürünlerinde lisanslı depo dönemi başlıyor

Süt eserlerinin emniyetli ve uygun şartlarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.

Ticaret Bakanlığının Süt Eserleri Lisanslı Depo Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle süt eserlerinin depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken minimum niteliklere ve bu hizmetlerin yürütülmesine ait yordam ve asıllar belirlendi.

Düzenlemeyle standartları hazırlanan süt tozu, peynir altı suyu tozu, tereyağı ve çedar peyniri üzere süt eserlerinin emniyetli ve uygun şartlarda depolanması ve eser senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Buna nazaran, süt eserlerinin depolanacağı lisanslı depolar, esere yabancı unsur karışmayacak, kirlenmeyi önleyecek ve dış ziyanlardan koruyacak nitelikte olacak. Deponun taban ve duvarları yıkanabilir, toksik tesir yaratmayacak materyalden yapılacak.

Süt eserlerinin hangi sıcaklık ve nem oranında koruma edilmesi gerektiği de belirlenirken, lisanslı depo işletmesinin süt tozu ve peynir altı suyu tozu için lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 10 bin tondan, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi 3 bin 500 tondan, tereyağı ve çedar peyniri için lisansa tabi kapalı depo kapasitesi 7 bin tondan, her bir şubesinin kapalı depo kapasitesi ise 2 bin 500 tondan az olamayacak.

Depo işletmesi için taban ödenmiş sermaye kaideleri da belirlenirken, bu kaide, süt tozu ve peynir altı suyu tozunda 10 bin ton için 2 milyon lira, 10 bin 1- 20 bin ton için 2,5 milyon lira, 20 bin 1- 30 bin ton için 3 milyon lira, 30 bin tonu aşan her 10 bin ton için de ek 500 bin lira olacak. Tereyağı ve çedar peynirinde 7 bin ton için 2 milyon lira, 7 bin 1-14 bin ton için 2,5 milyon lira, 14 bin 1-28 bin ton için 3 milyon lira, 28 bin 1-56 bin ton için 3,5 milyon lira, 56 bin tonu aşan her 10 bin ton için de ek 500 bin lira aranacak.

– Gerekli kuralları taşımayanlar alınmayacak

Depolama kuralları uygun olmayan, sıhhati olumsuz etkileyecek seviyede bulunan, Türk Besin Kodeksi ve başka ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşımayan süt eserleri lisanslı depolara alınmayacak.

Süt eserleri depolama emelinden çok nakletme yahut bir işletmede kullanılmak üzere kısa vadeli koruma etme üzere hedeflerle lisanslı depoya en fazla 150 günü geçmeyecek formda süreksiz olarak kabul edilebilecek.

Süt eserleri, sınıf ve kalitelerine nazaran tahsis ve tasnif edilmiş, numaralanmış lisanslı depo raflarında ya da paletli olarak, sınıf ve kaliteleri tıpkı olan süt eserleriyle karıştırılarak depolanacak.

Bu eserler talep edilmesi halinde farklı da koruma edilebilecek.

Depolardaki eserler için süt eserlerinin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden eser senedi düzenlenecek. Tartım makbuzunda üretici firmanın ismi, unvanı, adresi, eserin parti numarası, son tüketim tarihi ve ölçüsüne, eser senedinde ise üretici firmanın ismi, unvanı, adresi, eserin parti numarası, son tüketim tarihi, ölçüsüyle birlikte sürece ve piyasaya sunum formuna ait bilgiler yer alacak.

– Depolanma süreleri

Lisanslı depo işletmesi, lisans askıya alınmış olsa bile her vakit, sorumluluğu altında bulunan süt eserlerinin korumasında gerekli dikkati ve itinası gösterecek. Depo her vakit pak olacak, yangın tehlikesini artıran, eserin sağlıklı ve uygun şartlarda korumasını engelleyen kızışma, yüksek sıcaklık, nem, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlarla yabancı kokulardan korunacak.

Üretiminden itibaren, yağsız süt tozu ve yağsız peynir altı suyu tozu azami 18 ay, yarım yağlı süt tozu azami 15 ay, tam yağlı süt tozu azami 9 ay, yüksek yağlı süt tozu azami 6 ay, yağlı peynir altı suyu tozu azami 12 ay, tereyağı ve çedar peyniri ise azami 24 ay mühletle lisanslı depolarda depolanabilecek.

Süt eserlerinin üretim vakti, eser sahibinin beyanının yanı sıra gerekli tahlil ve incelemelerle tespit edilecek.

Süt eserlerinin depolama periyodunun başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak bakanlıkça belirlenerek internet sayfasında ilan edilecek.

 

 

 

AA

Başa dön tuşu