SPK’dan yönetmelik ve tebliğ değişikliği

Sermaye Piyasası Heyeti’nce (SPK) Borsa İstanbul AŞ Değerli Madenler ve Değerli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine Ait Temeller Yönetmeliğinde, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına Ait Asıllar Bildirisi ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Asıllarına Ait Bildiri’de değişikliğe gidildi.

SPK’nın Borsa İstanbul AŞ Değerli Madenler ve Değerli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine Ait Temeller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kelam konusu yönetmeliğin 1’inci unsurunun birinci fıkrası, “Bu Yönetmeliğin maksadı, değerli madenler ile değerli taşların ve değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının muteber, şeffaf, faal, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda süreç görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ait yöntem ve temelleri düzenlemektir.” biçiminde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (p) bendi, “Piyasa, pazar, platform ve sistem: Süreç gören değerli madenlerin, değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ve değerli taşların cinslerine, işleyiş asıllarına yahut belirlenen başka özelliklerine nazaran oluşturulan alım satım ortamlarını” formunda değiştirilerek, birebir unsura z bendi ile “Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı: Değerli maden cinsinden ihraç edilen ve/veya vade tarihindeki ödemesi ve/veya fiyatı değerli maden cinsinden belirlenen sermaye piyasası araçlarını” tabiri eklendi.

Böylelikle yapılan değişikliklerde kelam konusu yönetmelikte hedef, tarif ve kısaltmalar kısmına değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları eklenmiş oldu. Ayrıyeten değerli madenlere dayalı sermaye piyasası aracının da tanıtımına yer verildi.

Yönetmelikte 8, 9 ve 14’üncü unsurlar şöyle değiştirildi:

“Aynı Yönetmeliğin 8’inci hususunun birinci fıkrası, ‘KMKTP’de 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen değerli madenler, tıpkı Kararda belirlenen değerli taşlar ve İdare Şurası tarafından uygun görülen değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları süreç görebilir.’ Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrası ‘Genel Müdür, Borsa Yönetmeliğinde belirtilen durumlar ile seansın sağlıklı bir halde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması durumunda, ilgili değerli madenin, değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının yahut değerli taşın süreçlerini 5 süreç günü için durdurabilir. 5 süreç gününü aşan mühletler için İdare Konseyi kararı gereklidir.’ Yönetmeliğin 14’üncü unsurunun birinci fıkrası İdare Konseyi, ilgili mevzuat çerçevesinde KMKTP bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistem bazında süreçlerin Türk Lirası, yabancı para ünitesi yahut değerli maden ile yapılmasına, bedelin Türk Lirası, yabancı para ünitesi yahut değerli maden üzerinden ödenmesine ve peşin aslına nazaran yahut peşin temeli dışında süreç yapılmasına karar verebilir.’ Üçüncü fıkrası ise ‘Kıymetli maden yahut değerli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları süreçlerine ait yükümlülüğün belirlenen mühletten sonra lakin tıpkı gün içinde yerine getirilmesi durumunda ve alacaklı tarafın yahut tarafların bilakis bir talebi olmaması halinde, temerrüt kararları uygulanmaması İdare Heyeti tarafından kararlaştırılabilir.”

Borsa İdare Konseyi’nin kararlarını yürüttüğü bu yönetmelik, yürürlüğe girdi.

SPK 2 bildiri yayımladı

SPK tarafından, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına Ait Asıllar Tebliği’nin birtakım unsurlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıyeten SPK tarafından, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Asıllarına Ait Tebliğ’in gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs sermayesi yatırım fonlarına ait özel kararları düzenleyen 21’inci unsurunun altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iki bildirimin kararlarını de Sermaye Piyasası Konseyi yürütüyor.

AA

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu