Resmi Gazete’de bugün (22.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Aralık Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Dokümanlarının (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Evrakları Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu