Resmi Gazete’de bugün (20.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1353 Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Benzeri Kazaların Önlenmesine Yönelik Önlemlerin Belirlenmesi Emeliyle Kurulan Meclis Araştırması Kurulunun Vazife Mühletinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KONSEYİ KARARLARI
–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Muahedesi İmzalanmasına Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veteriner Hudut Denetim Noktası Müdürlüklerinin Misyon ve Çalışma Temellerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kişisel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/1)
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2008/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2023/5)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2018/1878 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/18583 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/20330 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu