Resmi Gazete’de bugün (19.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Sıhhat ve Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Toros Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Mukavelesi Kanunu Yeterince; İşkollarındaki Personel Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına Ait 2023 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2017/17428 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/721 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/37577 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal taşınabilir uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” ismiyle yerini almıştır.


Başa dön tuşu