Resmi Gazete’de bugün (17,01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Lice İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesi, Hani İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesi ve Çınar İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesinin İmali Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6712)
–– Çanakkale Vilayetinde Kurulacak İntepe RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Birtakım Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6713)
–– Denizli İli, Acıpayam İlçesinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6714)
–– Denizli İli, Bozkurt ve Çardak İlçelerinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6715)
–– Erzurum İli, Pasinler, Horasan ve Köprüköy İlçelerinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6716)
YÖNETMELİKLER
–– Güneş Gücüne Dayalı Elektrik Üretimi Müracaatlarının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üretim İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2019/14460 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2016/2250 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2018/35662 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu