Resmi Gazete’de bugün (14.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sakarya Vilayetinde Yapılacak Olan İleri Teknoloji Kaynak Materyalleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6684)
–– Kocaeli Vilayetinde Yapılacak Olan Amonyak ve Üre Gübresi Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6685)
–– Düzce Vilayetinde Yapılacak Olan Mühimmat Tasarımı, Askeri Tüfek ve Yarı Otomatik Tabanca Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6686)
–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Elektrik Tahrikli Kompresör Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6687)
–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Polimer Cisp ve POY Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6688)
–– Gaziantep Vilayetinde Yapılacak Olan Polimer Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6689)
–– Ankara Vilayetinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 4/9/2019 Tarihli ve 1507 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6690)
–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6691)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
YÖNETMELİKLER
–– Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702)
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Genel Bildirisi (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 22)
–– Vergi Metot Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 545)
–– Vergi Yöntem Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 547)
–– 2872 Sayılı Etraf Kanununun 20 nci Unsurunun Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına Ait Bildirim (No: 2023/2)
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/01/2023 Tarihli ve 11568 Sayılı Kararı
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/01/2023 Tarihli ve 11569 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu