Resmi Gazete’de bugün (10.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7430 Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ar-Ge yahut Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik yahut Tasarım Harcamalarının Karın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)
–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi İşçisine Fazla Çalışma Fiyatı Ödenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6653)
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6654)
–– 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Takviyesi ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6655)
–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatlerde Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 6656)
–– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6657)
–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6658)
–– Vilayetler Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 45.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6659)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6660)
YÖNETMELİKLER
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6661)
–– Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/2)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu