Resmi Gazete’de bugün (09.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İdare ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Pak Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu