Resmi Gazete’de bugün (07.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/2)
YÖNETMELİKLER
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Dayanağı Fiyatlarına Ait Tebliğ
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Bildirisi (Sıra No: 2)
–– Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Kesimler ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Kurulu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Birtakım Bildirimlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildiri (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (SGM-2022/41)
–– Devlet Dayanaklı Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Yol ve Asıllarına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 04/01/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-01 ve 02 Sayılı Kararları
–– Menkul Değer Tesisi Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2023/1)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 29/12/2022 Tarihli ve 10463 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu