Resmi Gazete’de bugün (04.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ruhsal İstişare ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2022 Tarihli ve 2019/1255 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2022 Tarihli ve 2019/13258 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu