Resmi Gazete’de bugün (03.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Birtakım Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet Müsaadesi Kapsamlarının Tespitine Ait Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu