Resmi Gazete’de bugün (02.01.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Taban Giderim Meblağı Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu