Noterde taşınmaz satışı yapılabilmesine yönelik esaslar belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış mukavelelerine uygulanacak temelleri belirleyen yönetmeliğe nazaran, taşınmaz satış kontratının düzenlenmesine ait müracaatlar yalnızca Noterler Birliği’nin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Noter, düzenlediği müracaat dokümanını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden (TAKPAS) iletecek ve taşınmaza ilişkin detaylı tapu kayıt bilgileri ile öbür bilgi ve dokümanları TAKPAS’tan sorgulayacak.

Noter, mukaveleyle ilgili süreçleri şahsen yapacak, satışa mani hukuksal bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra mukaveleyi taraflara imzalatarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) kaydedecek. Bu kapsamdaki noter fiyatı taşınmazın kıymetine nazaran 500 TL’den az ve 4,000 TL’den fazla olamayacak.

Başa dön tuşu