MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi B Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Konsey Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Hisse Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 31.05.2019
Genel Şura Tarihi 09.07.2019
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 – Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 – Şirket Olağan Genel Heyet Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 – Dilekler ve kapanış.
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Davet.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi yeterince, Olağan Genel Kurul’un idaresi ile misyonlu Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Şirket hisse sahiplerinden Selim Sayılgan toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Heyet Toplantı Başkanlığı’na Sayın Ulu Baş’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Gündemin 2.maddesi mucibince, Genel Heyet Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemin 3.maddesi mucibince, Şirketin 09 Temmuz 2019 tarihli olağan genel şura toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4- Gündemin 4.maddesi yeterince, dilek ve temennilerde kelam alan olmadığından ve gündem’de görüşülecek diğer mevzular bulunmadığından toplantıya son verildi.

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 B Kümesi Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 B Kümesi Tutanak.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Temmuz 2019 (bugün) yaptığı 2017 ve 2018 Yılları B Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Genel Konsey Toplantısında alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) ektedir. Sayın, Hisse sahiplerimizin bilgisine sunulur. MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774461

BIST

Başa dön tuşu