MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Konsey Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Hisse Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 31.05.2019
Genel Konsey Tarihi 09.07.2019
Genel Şura Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 – Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 – Şirket Olağan Genel Şura Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 – Dilekler ve kapanış.
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Davet.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi mucibince, Olağan Genel Kurul’un idaresi ile vazifeli Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Şirket hisse sahiplerinden Selim Sayılgan toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Şura Toplantı Başkanlığı’na Sayın Ulu Baş’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Gündemin 2.maddesi yeterince, Genel Şura Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemin 3.maddesi mucibince, Şirketin 09 Temmuz 2019 tarihli olağan genel heyet toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4- Gündemin 4.maddesi mucibince, dilek ve temennilerde kelam alan olmadığından ve gündem’de görüşülecek öbür bahisler bulunmadığından toplantıya son verildi.

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 A kümesi imtiyazlı hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 A Kümesi Tutanak.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Temmuz 2019 (bugün) yaptığı 2017 ve 2018 Yılları A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Genel Şura Toplantısında alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi (Hazirun) ektedir. Sayın, Hisse sahiplerimizin bilgisine sunulur. MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774460

BIST

Başa dön tuşu