Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM’de

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, yaşlılık, malullük, mevt aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine evrak bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme fiyatı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Hizmet akdi ile bir yahut birden fazla patron tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari yarar yahut hür meslek çıkarı nedeniyle gerçek yahut kolay tarzda gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin idare şurası üyesi olan ortakları; sermayesi hisselere bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; öteki şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; ziraî faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.

Düzenlemeye nazaran, minimum fiyat takviyesi Ocak-Haziran 2023’te de devam edecek.

Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları kararları uygulanan sigortalıları çalıştıran patronlarca, 2022’nin tıpkı ayına ait SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet evraklarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime temel günlük karı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023’te cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet evraklarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde birinci defa bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının; Ocak-Haziran 2023 devri için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat, bu patronların SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu fiyat İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Prime temel günlük çıkar meblağı, toplu iş mukavelesine tabi özel dal patronlarına ilişkin işyerleri için 500 lira olarak temel alınacak.

​​​​​​​Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde yanılgılı süreçlerden ötürü hizmetleri SGK’ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

Kamu vazifelilerinin aylık ve fiyatlarında 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri ortasındaki periyot için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenmek suretiyle yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık kelam konusu ek oran birebir periyoda ait enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte vazifeli hukukî bireylerden iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu karşılaşma hasebiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu karşılaşma hasebiyle yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.

Başa dön tuşu