Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Habertrk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine nazaran, Hizmet akdiyle çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt fiyat meblağında kıdem tazminatı ödeniyor. Yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, 6 ayda bir ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. 2019’un ocak-haziran devrinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 17 lira olarak uygulandı.

 

Haziran ayı enflasyon sayılarının belirli olmasının akabinde memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar çalışanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi. Böylelikle, yüksek fiyat elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin 170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak.

Kıdem tazminatı tavanı minimum fiyatla çalışanları etkilemiyor fakat, ek ödemelerle birlikte aylık brüt fiyatı 6 bin 400 lira ve üzerindeki şahısları direkt etkiliyor. On yıl hizmeti bulunan taban fiyatlı bir kişi işten çıkartıldığında 25 bin 584 lira kıdem tazminatı alabilir.

Buna karşılık, brüt fiyatı 6 bin 400 lira olan personel de 10 bin lira olan personel de on yıl hizmet karşılığı en fazla 63 bin 800 lira kıdem tazminatı alabilir.

İŞTEN AYRILMAK İÇİN ÜLKÜ VAKİT NEDİR?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanacak biçimde işten ayrılmayı planlayanların, örneğin 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü bulunanların uygun vakti gözetmeleri gerekiyor. Brüt fiyatı yüksek olanların kıdem tazminatını daha fazla alabilmeleri için en uygun vakit ocak ve haziran aylarıdır. Örneğin, brüt fiyatı 6 bin 400 lira olan bir personel haziran ayında işten ayrılsaydı on yıllık çalışmasına karşılık 63 bin 800 lira yerine 60 bin 170 lira alabilecekti.

Asgari ücretliler için en ülkü periyot ise her yılın ocak ayı. Son yıllarda taban fiyat yılda bir kere ocak ayında artırıldığı için aralık ayında işten ayrılan ile ocakta ayrılanın kıdem tazminatları ortasında kıymetli fark oluşabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesabında, brüt fiyata ilaveten emekçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Bordroda yer alan brüt fiyata “çıplak ücret” deniliyor. Tıpkı yahut nakdi olarak ödenen fiyat dışındaki para yahut para ile ölçülebilen menfaatler ise “giydirilmiş ücreti” oluşturuyor.

Peki, hangi ödemeler giydirilmiş fiyata dahildir? İş yeri yemekhanesinde verilen yemek tazminat hesabında dikkate alınır mı?

Bir menfaat yahut ödemenin giydirilmiş brüt fiyata dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giysi yardımı, kıdem fiyatı, teşvik primi, ikramiyeler ve primler devamlılık arz etmek kaydıyla ihbar ve kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş fiyata dahil edilmek zorunda.

Yemek yardımına, patronun iş yerinde verdiği yemek yahut yemek karşılığı nakit para ya da yemek çeki dahil ediliyor. Emekçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası biçimindeki ödemeler hesaba katılıyor.

İş yerinde kullanılmak üzere verilenler dışındaki giysi yardımları, çalışana sağlanan özel sıhhat sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemelerinin de kıdem tazminatına temel fiyata eklenmesi gerekiyor.

Buna karşılık, çalışana sağlanan gözetici elbise, iş yerinde kullanılmak üzere havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ödemeleri hesaba katılmıyor.

Bir yıl içinde ödenen tıpkı ve nakdi ödemelerin tamamı toplandıktan sonra 365 güne bölünüyor. Hesaplanan 1 günlük birebir ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt fiyata eklenerek giydirilmiş fiyat bulunuyor.

EN AZ BİR YIL ÇALIŞMAK ŞART

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için tıpkı patronun bir yahut değişik iş yerlerinde bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı, emekçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, bayan çalışanların evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, patronun işten atması, çalışanın haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda ödeniyor.

https://www.haberturk.com/kidem-tazminati-tavani-6-bin-380-liraya-yukseldi-2501303-ekonomi

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu