İşsizlik oranı Nisan’da % 13 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan periyodunda geçen yılın birebir devrine nazaran 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı devirde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak iddia edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş kümesinde bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan periyodunda, bir evvelki yılın birebir devrine nazaran 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %46,0 oldu.

Bu devirde, tarım dalında çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı kesimlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,6’sı tarım, %19,7’si sanayi, %5,7’si inşaat, %56,9’u ise hizmet kesiminde yer aldı. Evvelki yılın birebir periyodu ile karşılaştırıldığında tarım kesiminin istihdam edilenler içindeki hissesi 0,7 puan, inşaat kesiminin hissesi 1,7 puan azalırken, sanayi kesiminin hissesi 0,2 puan, hizmet bölümünün hissesi 2,1 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Nisan periyodunda bir evvelki yılın birebir devrine nazaran 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Birebir devirler için yapılan kıyaslamalara nazaran; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalış ile %71,8, bayanlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %34,2 olarak gerçekleşti

Nisan 2019 periyodunda rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran 0,9 puan artarak %34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı ise bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 0,7 puan artarak %23,1 oldu.  

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %45,8, işsizlik oranı %13,8 oldu

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam bir evvelki periyoda nazaran 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak kestirim edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak %45,8 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı bir evvelki periyoda nazaran 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak %13,8 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak %53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete nazaran istihdam edilenlerin sayısı, tarım kesiminde 84 bin, inşaat bölümünde 32 bin, hizmet kesiminde 30 bin kişi azalırken, sanayi bölümünde 71 bin kişi arttı.

Başa dön tuşu