İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNFO YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2018 / 23.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 26.12.2018 gün ve E:2018/1635, K:2018/3558 sayılı Kararına ait Vergi Dairesi tarafından yapılan istinaf başvurusu TC.İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesi 5.Vergi Dava Dairesinin E:2019/1696, K:2019/1919 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Karar katılaşmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771102

BIST

Başa dön tuşu