İMSAD: İnşaat malzemeleri ihracatı Kasım’da yılın en düşük seviyesinde

İnşaat gereci kesiminin çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı. Endekse nazaran; Eylül ve Ekim aylarında inşaat materyalleri ihracatında görülen zayıflama Kasım ayında da devam etti. İhracat pazarlarındaki küçülmenin Kasım ayında bariz halde ortaya çıktığı raporda; kıymet olarak yılın en düşük ihracatlarından biri gerçekleşirken, yıllık inşaat gereçleri ihracatı 34,1 milyar dolara geriledi.

Yıllık ihracat ünite fiyatı Kasım 2022’de bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran artış gösterdi.

İnşaat gereçleri ihracatı 2022 yılının kasım ayında 2,57 milyar lirayla bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 5,8’lik bir bedel düşüşü yaşadı. 4,04 milyon ton olarak gerçekleşen ihraç ölçüsü ise bir evvelki yıla oranla yüzde 22,3 geriledi. Bu ölçü, 2022’de gerçekleşen en düşük ihracat oranı olarak dikkat çekti. Pazarlardaki küçülme tesirinin sert bir halde hissedildiği gözler önüne serilirken, inşaat materyalleri sanayi ortalama yıllık ihracat ünite fiyatı Kasım 2022’de bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 21,2 artış gösterdi. 2021 yılı Kasım ayında ortalama ihracat fiyatları 0,53 dolar/kg olurken 2022 yılı Kasım ayında 0,64 dolar/kg düzeyinde gerçekleşti. Ayrıyeten ortalama ihracat ünite fiyatı 2022 Ekim ayına nazaran yükseldi.

İthalatta 2022’nin en yüksek ünite fiyatı

2022 yılı Kasım ayında inşaat gereçleri ithalatı gerileyerek 875 milyon dolar düzeyinde seyretti. Fakat ithalat geçen yılın kasım ayının yüzde 17,3 üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı kasım ayında inşaat materyalleri ithalatı 270.605 ton oldu. Ölçü olarak ithalat kıymetli ölçüde geriledi. İnşaat materyalleri sanayi ithalat ünite fiyatı 2022 yılı kasım ayında 3,23 dolar/kg ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

İnşaat gereçleri ihracatı yılın son çeyreğinde bedel kaybetmeye başladı. Kasım 2022 ihracat performansına bağlı olarak yıllık ihracat kasım ayında 34,1 milyar dolara geriledi. İhracat ölçüsü 58,73 milyon tona inerken, ortalama ihracat ünite fiyatı da yıllık 58 cent/kg biçiminde gerçekleşti.

Alt bölümlerin ihracat performansı giderek geriliyor

Kasım ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran 8 alt kesimden yalnızca 3’ünde kıymet olarak artışlar olduğu kaydedilen araştırmada, alt kesimlerdeki artışlar daha çok ünite fiyat artışlarından kaynaklanırken, ölçü olarak düşüşler görüldü. 2022 Kasım ayında sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat ünite fiyatları 2021 yılı kasım ayına nazaran daha yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Global emtia ve kesin eser fiyatları gerileme eğilimine girmiş olmakla bir arada hala geçen yılın fiyatlarının üzerinde.

Birim fiyatları ortasında büyük farklılıklar var

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen rapora nazaran; 2022 yılı kasım ayında mineral eserlerin ihraç ünite fiyatı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 24,2 yükseldi. Demir çelik eserleri ortalama ihracat ünite fiyatı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 5,8 yükseliş gösterirken, metal bazlı eserlerin 7,6, ağaç ve ahşap eserlerin 14,9, kimyasal bazlı eserlerin ise yüzde 1,4 yükseldi. İhracat, 2022 yılının kasım ayında 8 alt eser kümesinin 6’sında ölçü olarak geçen yılın kasım ayının altında gerçekleşti, 2 alt kesimde ise artış yaşandı. Ölçü olarak düşüşlerin münasebeti ise bir evvelki yıl görülen yükselişin baz tesiri olarak gösterildi. 2022 yılı kasım ayında ölçü olarak ihracat düşüşleri demir çelik eserlerinde yüzde 17,0, mineral eserlerde yüzde 26,4, metal bazlı eserlerde 18,7, yalıtım materyallerinde ise 21,8 azalış gösterdi.

Kasım 2022’de 8 alt dalın 3’ünde ihracat paha olarak yükseldi. 2022 yılı kasım ayında kıymet olarak ihracat artışları kimyasal bazlı eserlerde yüzde 17,2, ağaç ve ahşap eserlerinde yüzde 2,6, elektrik gereçleri ve teçhizatlarında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. İhracat bedel olarak demir çelik eserlerinde yüzde 12,2, metal eserlerinde ise yüzde 12,5 azaldı. Yeniden paha olarak yalıtım gereçleri ihracatı kasım ayında yüzde 17,9’luk bir kayıp yaşadı.

Başa dön tuşu