Hepsi Burada/Hanzade Doğan: Sağlıklı serbest piyasa için düzenleme gerekli

Davos’ta iki tane değerli gündem var. Bunlardan biri kutuplaşmış dünyada işbirlikleri. Pandemiden çıktıktan sonra dünya önemli zorluklarla karşı karşıya. Dünyanın her bölgesinde 1980’den beri görülmemiş enflasyon, Ukrayna savaşıyla tetiklenen bir güç krizi ve 2023 için ekonomik durağanlık beklentisi hakim oldu.

İkinci gündem hususu de yapay zeka oldu. Yapay zeka avukatlıktan doktorluğa birçok meslek kolunu birçok mesleği ortadan kaldırıp insanlığı büyük bir felakete mi sürükleyecek yoksa hizmetlere ve servislere erişimin maliyetini sıfıra indirip tüm dünyayı büyük bir refah düzeyine mi çıkaracak? Bu iki uç ortasında tartışmalar oluyor. Yapay zekayı nasıl uygulamalı ve regüle etmeliyiz? Yapay zekadan doğacak olan serveti ve gücü nasıl paylaşmalıyız?

Bu hususta Dünya Ekonomik Forumu’ndan tartışılan alanlardan biri de Çin’in yapay zeka yatırımları ve Batı’nın bunun karşısında aldığı tedbirler. Bir tarafta Batı kendi teknoloji şirketleriyle nasıl regülasyonlar uygulayacağını çalışırken başka taraftan da kendi güvenlikleri için Çin’in Batı teknoloji şirketlerini satın almalarını yasakladılar.

Biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Türk Patent Enstitüsü’nün de patent verdiği bir rota optimizasyon uygulamamız var. Nitekim derin makine öğretisiyle ve yapay zekayla kuryelerimizin kat ettiği yolu yüzde 8-10 oranında azalttık. Bizim yapay zekaya yaklaşımımız teknolojinin yıkıcı değil yapan gücüne inanmak oldu.

E-ticaret tarafındaki düzenlemelerle ilgili öncelikle şunu söylemek lazım. Hür piyasa iktisadının sağlıklı işleyebilmesi için düzenlemeler gereklidir. Ben özgür ve liberal iktisada inanan bir beşerim. Liberal iktisatta düzenleme olmaz diye birşey yok. Düzenlemenin olmadığı yerde adalet olmaz, şeffaflık olmaz, adil rekabet olmaz, monopolleşmeye masraf.

Yasayı gerek biz gerek izim yabancı yatırımcılarımız maddeyi destekliyor. Hepsi Burada’nın yatırımcıları ortasında dünyanın en büyük yatırımcıları var. Yabancı yatırımcıya cazip gelecek, pazarın daha şeffaf ve adil olmasını sağlayan ve küçük oyuncuların büyümesini sağlayan bir yasa olduğunu görüyoruz ve destekliyoruz.

Başa dön tuşu