GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022-15.12.2022-19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 9 Aralık 2022 ve 13 Aralık  2022 tarihli özel durum açıklamalarında detaylı olarak duyurulduğu üzere  Şirketimiz sermayesini 327.600.000 TL’den 505.000.000 TL’ye çıkarmak üzere  SPK’dan onay almıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış  olup, sahip oldukları payların %54,1514 oranında yeni pay alma hakları  bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak  14.12.2022 ile 28.12.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır. 
Şirketimizin yürüttüğü geri alım  programları sonucunda, Şirketimizin elinde bulunan GEDIK payları bedelsiz paylar  dahil olmak üzere 5.993.271 adettir. SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)  uyarınca söz konusu paylara ilişkin yeni pay alma hakları kullanılamamakta olup,  sadece Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda satışa konu  edilebilmektedir. Bu nedenle, söz konusu paylara ilişkin yeni pay alma  haklarımızı satmamız Şirketimiz lehine bir durumdur. 
Bu kapsamda, Şirketimiz SPK’nın Geri Alınan  Paylar Tebliği’ne uygun olarak, bugün 1.000.000 adet paya ilişkin yeni pay alma  haklarını ortalama 3,3619 TL değerden Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon  Pazarı’nda satarak 3.361.850,60 TL gelir elde etmiştir. Şirketimizin satmış  olduğu yeni pay alma hakları 4.500.000 adete ve yeni pay alma haklarının  satışından elde edilen gelir ise 14.770.996,23 TL’ye ulaşmıştır. Bu işlemle  birlikte yeni pay alma haklarından kalan 1.493.271,108 adettir. Geri alınan  paylara ilişkin yeni pay alma haklarının satışı sonucunda elde edilen gelir 2022  yılı mali tablolarına yansıyacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşleme Konu Yeni Pay Alma Kupon Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Yeni Pay Alma Hakkı Adedi
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlemden Elde Edilen Gelir (TL)

GEDIK.R 14.12.2022 750.000 3,1877 2.390.795,02
GEDIK.R 15.12.2022 750.000 3,2356 2.426.672,36
GEDIK.R 19.12.2022 2.000.000 3,2958 6.591.678,25
GEDIK.R 20.12.2022 1.000.000 3,3619 3.361.850,60
TOPLAM
4.500.000
3,2824
14.770.996,23

 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088848

BIST

Başa dön tuşu