GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Ait İdare Şurası Karar Tarihi
25/06/2019
Satışa Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Gedik International LTD.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal Hizmetler
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100 İngiliz Sterlini (100 GBP)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.06.2019
Satış Koşulları
Öteki (Other)
Satılan Hisselerin Nominal Tutarı
100 İngiliz Sterlini (100 GBP)
Beher Hisse Fiyatı
1 İngiliz Sterlini (1 GBP)
Toplam Tutar
100 İngiliz Sterlini (100 GBP)
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)

Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)

Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği
Yok
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Şurası Karar Tarihi
Yok
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
GYHOL ALFA Memleketler arası İş Geliştirme İdare Ve Yatırım Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin İştirakle İlişkisi

Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi
25/06/2019
Finansal Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Şirketimiz Gedik International LTD unvanlı şirketteki her biri 1 İngiliz Sterlini (1GBP) nominal bedelde toplam 100 adet ve bedelleri ödenmemiş hissesininin tamamını,sermaye taahhüt borcunun şirkete ödenmesi şartıyla GYHOL Alfa Memleketler arası İş Geliştirme İdare ve Yatırım A.Ş.’ne devredilmesine ve devre ait pay evre kontratı imzalanmasına karar vermiştir. 
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770001

BIST

Başa dön tuşu