Fitch’den faktoring sektörü için büyüme uyarısı

Fitch Ratings, Türk faktoring kesiminin, şirketlerin kaynaklarını devlet tahvillerine bağlayan ve faiz oranlarını düşürmeyi teşvik eden yeni düzenleme nedeniyle 2023’te daha yavaş büyüme ve kâr marjları üzerinde baskı ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Fitch, 2022’de “sürdürülemez” olarak gördüğü büyümenin akabinde bu durumun büyüme ve kârlarda yavaşlamayı artıracağını kaydetti.

Yeni kuralların kredi tesirinin genel olarak kısmen olumsuz olması beklenen görülürken kârlılık üzerindeki olumsuz tesirin, sürdürülemez derecede süratli büyümedeki ılımlılıkla kısmen dengeleneceği bedellendiriliyor. Fitch Ratings, faiz oranlarını düşürmek için daha kaliteli müşterilere geçiş ve daha yüksek getirili alacaklar için gerekli olan devlet tahvillerine daha yüksek bir tahsisat kaynaklı olarak faal kalitesinde hafif bir düzgünleşme beklediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2022 tarihinde açıklanan yeni düzenleme, faktoring şirketlerinin alacakları üzerindeki faiz oranının muhakkak bir eşiği aşması durumunda faktoring alacakları karşılığında devlet iç borçlanma senetlerini karşılık olarak tutmalarını mecburî kılıyor.

Kurallar, faktoring büyümesini sınırlamayı ve faktoring şirketlerini alacaklara uygulanan faiz oranları ile siyaset faiz oranları ortasındaki farkı kapatmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Raporda 2022 Eylül ayında bankacılık dalı için de emsal kurallar getirildiği ve kesimin büyümesi ve kârlılığı üzerindeki tesirin ölçeğinin, şimdi açıklanmayan detaylı uygulama talimatlarına bağlı olacağı tabir edildi.

Fitch, faiz oranı eşiği ve rezerv gerekliliklerinin şimdi kamuya açıklanmadığını, lakin kimi şirketlerin faiz oranının Merkez Bankası’nın referansının 2,7 katını aşması durumunda riskin yüzde 90’ına muadil bir rezerv ayırmak zorunda kalabileceklerini söylediğine dikkat çekti. Yüzde 10,3’lük mevcut referans oranında bu, yaklaşık yüzde 28’lik bir eşik faiz oranı manasına geliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ortak rezerv gereklilikleri göz önüne alındığında, şirketlerin bu düzeydeki bir eşiği aşmasının ekonomik olarak imkansız olacağına inanıyor. Fitch’e nazaran halihazırda yaklaşık yüzde 8,5 getiri sağlayan uzun vadeli Türk lirası cinsinden devlet tahvillerinde riskin yüzde 90’ını ayırmanın, süreçlerdeki efektif getiriyi en az üçte bir oranında azaltacak ve yasaklayıcı olacak. Buna nazaran şirketler ya faktoring oranını eşik içinde tutacak ya da borç vermekten kaçınmak durumunda kalacak. Öte yandan kurum, KOBİ’ler, tercih edilen dallar ve ihracata yönelik finansman üzere birtakım süreçlerin mecburî karşılıktan muaf tutulabileceğini de ekledi.

Zorunlu karşılıkların kısıtlı varlıklarla ilgili olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, düzenlemenin likidite profillerini değerli ölçüde etkilememesi gerektiğini ve finansman ihtiyaçları üzerindeki tesirin, daha yavaş büyüme ve daha yüksek rezerv ihtiyaçlarının birleşik tesirine bağlı olacağının altını çizdi.

Raporda Türk faktoring kesiminin, çok yüksek enflasyon ve kredi talebini yansıtan, 2022’nin birinci dokuz ayındaki süratli alacak büyümesi (yıllıklaştırılmış yüzde 54) ve güçlü bir nominal kârlılık (ortalama etkinlerin yıllık ortalama getirisi: yüzde 5,5) yaşadığı belirtildi. Yönetmelik duyurulmadan evvel Fitch, bölüm büyümesinin 2023’te yaklaşık yüzde 25’e düşeceğini öngördüğünü lakin düzenleme sonrası büyümenin bundan kıymetli ölçüde daha düşük olmasını beklediğini vurguladı.

Başa dön tuşu