“Fındık fiyatları Temmuz ayında açıklansın” çağrısı

Giresun Ziraat Odaları Vilayet Uyum Heyeti Lideri Abdullah Şahin, “Temmuz ayı sonuna kalmadan, üretim maliyetleri de göz önüne alınarak fındık fiyatının ve TMO’nun alacağı fındık ölçüsünün açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Şahin, dönem öncesi Tarım ve Orman Bakanlı Bekir Pakdemirli’nin biran evvel müdahil olarak, üreticinin haklarını muhafazasını istedi.

“Rekolte iddiasını spekülasyonlara mahal vermeyecek halde ilgili tüm kısımların iştirakiyle deklare etmelidir” diyen Şahin,
Fındık Çalıştayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, ‘piyasada regülasyonun olmaması durumunda TMO olarak bölge çiftçisinin, beşerinin ve üreticisinin her vakit yanında olacağız’ açıklamasını hatırlattı.

Verilen kelamın yerine getirileceğini inandıklarını belirten Şahin, “Fındık hasadına başlanmadan evvel, Temmuz ayı sonuna kalmadan, üretim maliyetleri de göz önüne alınarak fındık fiyatının belirleneceğini, TMO’nun alacağı fındık ölçüsünün açıklanacağını bekliyoruz. Vaktinde yapılan açıklama, hem üreticiyi hem de fındık piyasasını rahatlatacaktır” dedi. 

Fındıkta fiyatın tatmin edici olması üretici açısından çok değerli olduğunu kaydeden Şahin, “Fındıkta verimliliğin düşük olması da maliyetlerimizi artırmakta, üreticimizin gelirin çok yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Budama, gübreleme, fındık altı paklığı üzere kültürel süreçlerin yanı sıra bilhassa Doğu Karadeniz Bölgemizdeki yaşlı fındık bahçelerinin çiftçimize verilecek dayanakla kademeli olarak yenilenmesi verimlilik açısından zarurî görünüyor. Aksi takdirde dekarda fındık randımanının ABD’de 290 kilograma kadar ulaştığı, bizdeki randımanın 95-100 kilogramda kaldığı, bilhassa Doğu Karadeniz Bölgemizde 70 kilogramlara kadar indiği bir ortamda üreticimizin geçimini kâfi bir fiyat olmadan sağlamasına imkan yoktur” halinde konuştu.

“Burada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) değer taşımaktadır” diyen Abdullah Şahin, şöyle devam etti: “Ülkemizde hür piyasa nizamı ne yazık ki fındıkta işlememektedir. Çok sayıda fındık üreticisine rağmen bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda alıcı bulunmaktadır. Hür piyasa ismi altında çalışan tekelci yapı, piyasa üzerinde her türlü baskı ve oyunu oynamakta, fındık fiyatları üzerinde spekülasyon yapmaktadır. Üreticimiz, alıcılar karşısında ekonomik açıdan örgütlü değillerdir. Eseri piyasadaki talebe nazaran piyasaya sunamamaktadır. Lisanslı depolar yetersizdir. İşleyen bir eser ihtisas Borsası sistemi yoktur. Üretici borç yükü altında ezilmekte, bir an evvel elindeki fındığı ederinden değil de piyasada oluşan fiyata razı olarak satarak borcundan kurtulma yolunu izlemektedir. Bu nedenle üreticinin korunmasının yolu, muhakkak TMO ya da bir diğer müdahale kurumunun piyasada daimi olarak bulunmasından geçer.”

Üreticinin teminatının TMO olacağını kaydeden Şahin, “TMO, bu yıl ve sonraki yıllarda da alım yaparak piyasada olmalıdır. Yüz binlerce fındık üreticisinin tek teminatı bu olacaktır. Ofis, yapacağı alımlarda üretici maliyetlerini de göz önünde bulundurarak bir fiyat belirlemelidir. Bu yaklaşım, fındık üreticimizin “ortak paydaşı” olarak gördüğümüz borsa ve ihracatçılarımızı da tekelci firmaya karşı koruyacak, sömürülmelerini önleyecektir” tabirlerini kullandı.

Lisanslı depoların fındık piyasasındaki istikrar açısından kıymetli olduğuna dikkat çeken Şahin, “Fındık üreticimizin lisanslı depolarla ilgi göstermesi isteniyorsa, bu depoların üreticimize avans vermesi gerekir. Buna rağmen, üreticilerimiz tüccara emanete bıraktıkları fındık karşılığında rahatlıkla avans alabilmekte, gübre, ilaç üzere girdiler için gereksinim duydukları mali kaynağı buradan karşılayabilmektedir. Lisanslı depolara eser koyan üreticilerimize verilen dayanak de yetersizdir. Tüccar, nakliye, hamaliye masraflarını da üreticiden talep etmemektedir. Bu problemler çözülürse üreticimiz lisanslı depolara yönelir” sözlerini kaydetti.

Rekolte konusunda da konuşan Abdullah Şahin, Bakanlığın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini söyledi.
Şahin, “Rekolteyi Bakanlığın yapması kararını kabul eden ihracatçı ve borsaları, kelamlarının artlarında durmalıdır ve Bakanlık tarafından açıklanacak rekolteyi beklemelidir.

Bizler, Ziraat Odaları olarak rekolte konusunda sözümüzün gerisinde durduk. Bugüne kadar farklı bir rekolte kestirim çalışması yapmadık. Buna rağmen İhracatçı Birlikleri, her yıl rekolte varsayımında bulunarak rekolteyi kamuoyuna açıklamaktan çekinmemişlerdir” dedi. 

 

Başa dön tuşu