Erdoğan: Yeni bir dünya sisteminin kurulmasında Türkiye ve Çin’e büyük görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Çin Komünist Partisinin en kıymetli yayın organı Çince Huánqiú Shíbào ve İngilizce Küresel Times gazeteleri için bir makale yazdı.

“Türkiye ve Çin, ortalarındaki coğrafik uzaklığa karşın yüzyıllar boyunca yakın ticari ve kültürel ilgilere sahip olmuş iki ülkedir. Asya’nın en doğusunda ve Asya’nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, Tarihi İpek Yolu’nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar.

Ülkelerimiz ortasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Lideri kıymetli dostum Sayın Xi Jinping’in öncülük ettiği Nesil ve Yol teşebbüsü ile daha da güçlenerek devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Nesil ve Yol teşebbüsünü kuvvetle destekliyoruz. Bu teşebbüse 2013 yılında birinci dayanak veren ülkelerden birisi olduk. Artık Sayın Xi Jinping’in vizyonu doğrultusunda Nesil ve Yol projesinin 100’ün üzerinde ülke ve memleketler arası örgütü kapsayan, 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesine dönüşmüş olduğunu görmekten ötürü çok mutluyuz.

Türkiye’nin öncülük ettiği Orta Koridor teşebbüsü Nesil ve Yol teşebbüsünün kalbi durumundadır. Türkiye’den başlayarak demiryolu ile Gürcistan’dan Azerbaycan’a, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Çin’e ulaşan Orta Koridor, Jenerasyon ve Yol projesinin en değerli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesini geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. İstanbul Boğazı’na inşa ettiğimiz 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı’nın altından geçen Marmaray ve Avrasya Tünelleri, Çanakkale Boğazı’nda inşasına başladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, süratli tren çizgileri, lojistik üsleri, bağlantı altyapıları da yeniden Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz alt yapı yatırımları olup, Nesil Yol Projesi’nin amacı olan Pekin ve Londra ortasındaki irtibatın sağlanması gayesine direkt katkı sunacaktır.

Orta Koridor sağladığı mühlet avantajı ve mevsim tesirlerinden bağımsız olarak 12 ay hizmet verebilecek bir güzergâh olması nedeniyle Nesil ve Yol projesine çok büyük katkılar sunacaktır. Bu kapsamda Jenerasyon ve Yol projesini Orta Koridor ile entegre etmek için Çinli dostlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz.

Karşılıklı hürmet ve ortak çıkarlar doğrultusunda daima olarak gelişen Türkiye ve Çin alakaları 2010 yılında Stratejik İlgi düzeyine yükseldi. Artık de kazan kazan anlayışıyla gelişen bağlarımızı Nesil ve Yol teşebbüsü ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst düzeylere çıkarmayı amaçlıyoruz.

Türkiye ve Çin, Batılı ülkelere nazaran geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkelerdir. Bir öteki tabir ile ülkelerimizin dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması gayesine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için “Çin rüyası”, biz Türkler için de “Türk rüyası”dır. Çin’in Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2049 kalkınma amaçları üzere bizim de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 ve 2053 yıllarına ait amaçlarımız bulunmaktadır. Ülkelerimizi birer refah toplumuna dönüştürmeye yönelik bu amaçlar de Türkiye ve Çin’in birlikte paylaştıkları öteki bir ortak gelecek vizyonudur.

İkili bağlarımızda artan iş birliği toplumlarımız ortası etkileşimi ağırlaştırmakta ve turizm alanında da değerli kazanımlar sağlamaktadır. 2018 yılını Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutladık ve bu kapsamda Çin genelinde onlarca aktiflik gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ülkemizi ziyaret eden Çinli turist sayısında da son yıllarda değerli artışlar yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Sayın Xi Jinping ile birlikte belirlediğimiz “1 milyon Çinli turist” amacına önümüzdeki yıllarda ulaşmamız da ülkelerimiz ortasında bağlantının gelişmesine değerli katkı sağlayacaktır.

Çin ile dış ticaretimizi daha istikrarlı, sürdürebilir ve ortak kazanım temeline dayalı bir halde geliştirerek mevcut düzeyinin evvel iki katı olan 50 milyar dolara, sonra 100 milyar dolara çıkarmak gayelerimiz ortasında yer alıyor. Bu noktada Çinli iş adamlarını Asya ve Avrupa’nın kesiştiği nokta ile Jenerasyon ve Yol projesinin kalbinde yer alan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum.

Unutmayın Türkiye’ye yapacağınız yatırım yalnızca 82 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ile dünyanın 16. büyük iktisadına yapacağınız yatırım değil tıpkı vakitte ülkemizin hinterlandında bulunan 1,6 milyarlık bir nüfusa ve 24 trilyon dolarlık bir gayrı safi ulusal hasılaya yapılan bir yatırımdır. Hepsinden değerlisi Türkiye’ye yapılan yatırım Jenerasyon ve Yol projesi ve hepimiz için yeni bir gelecek oluşturma hayalimize yapılan yatırımdır.

Ülkelerimiz ortasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek için büyük bir dilek duyuyoruz. Eğitim alanında iş birliğinin artırılması, ortak üniversiteler kurulması bu alanda atabileceğimiz adımların başında geliyor. Savunma sanayiinde son yıllarda hayata geçirdikleri özgün projeler ile kendi teknoloji ve üretim güçlerini dünyaya ispatlamış iki yükselen güç olan Türkiye ve Çin’in bu alanda da iş birlikleri gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.

Bugün dünyamız önemli global meydan okumalar ile karşı karşıyadır. Bir taraftan ekonomik globalleşme bütün dünyada derinleşirken öbür yandan global hür ticaret sisteminin yüzleştiği sınamalar bütün dünya ekonomileri için tehdit oluşturmaktadır. Hala tek kutuplu bir dünyada yaşadığımız üzere bir yanlış anlayışın eseri olan bu tehditler, dünya barış ve istikrarını da zedelemektedir.

Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılık ve hür ticaretin korunması üzere alanlarda Çin ile tıpkı vizyonu paylaşıyoruz. Dünyanın çok kutuplu yeni istikrar arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir memleketler arası sistem inşasına gereksinim olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin’e tekrar büyük vazifeler düşmektedir.”

 

 

 

 

 

Başa dön tuşu