ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2019, 21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Ait İdare Şurası Karar Tarihi
01/07/2019
Satışa Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kaynak sarf gereçleri, kaynak eser ve ekipmanları ve robotik kaynak sitemlerinin tasarım, imalat ve tedariki.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.835.000 TL
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.07.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Hisselerin Nominal Tutarı
766.811 TL
Beher Hisse Fiyatı
14,92 ABD Doları
Toplam Tutar
11.442.922 ABD Doları
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15.86
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
1.43
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%244(*)
Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
63.436.730 TL – VUK (**)
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceği
Hisse satış karının %75’lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması maksadıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
01.07.2019
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Lincoln Electric France S.A.S
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin İştirakle İlişkisi

Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
15/05/2019
Finansal Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık tekniğiyle belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

15.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda özetle  sermayesinin % 50’sine Lincoln Electric France S.A.S, % 33.68’ine Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve % 15.86’sına Şirketimizin sahip olduğu Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) ‘nin toplam 4.835.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sahip olduğu payların tamamının (% 49.54), Lincoln Electric France S.A.S’ye satılması amacıyla Pay Evre Mukavelesi imzalandığını, hisselerin evresinin gerçekleştirilebilmesinin Rekabet Kurulu’nun onayına tabi olduğunu 21.06.2019 tarihli açıklamamızda Rekabet Heyeti müsaadesinin alındığını ve kapanış için gerekli işlemlere başlanacağını, duyurmuştuk.
Kapanış işlemleri bugün prestijiyle tamamlanmış olup, Hisse Zaman Mukavelesinde yer alan esaslar uyarınca, Kaynak Tekniği’nin Şirketimizin hissesine düşen kapanış bedeli (satış bedeli)11.442.922 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
Şirketimize ABD Doları üzerinden ödenecek kapanış bedeli, kapanış tarihinden itibaren 40 gün içerisinde düzenlenecek kapanış bilançosu dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutularak sonuncu hisse evre bedeli belirlenecektir.
Kesin pay devir bedeli ile kapanış bedeli arasındaki farkın müspet olması durumunda, Şirketimizin hissesine düşen oranda uyarlama farkı en geç 5 işgünü içerisinde Lincoln Electric France S.A.S tarafından Şirketimize ödenecek, negatif olması durumunda Şirketimizin hissesine düşen oranda uyarlama farkı en geç 5 işgünü içerisinde Şirketimiz tarafından Lincoln Electric France S.A.S.’e geri ödenecektir (***).  
15.05.2019 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere, kelam konusu satış süreci, SPK’nın II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikte Süreçlere Ait Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”‘nin 6(1) hususunda belirtilen % 50 kriterlerini sağlamadığından ve 6(3) hususu kapsamında yapılan değerlendirme çerçevesinde, değerli işlem olarak değerlendirilmemektedir.
          
(*) Süreç Bedeli (satış bedeli),28.06.2019 tarihli TCMB döviz alış kuru ile TL’ye çevrilerek hesaplama yapılmıştır.
(**)  Şirketimizin en son kamuya açıklanan bağımsız kontrolden geçmemiş 31 Mart 2019 tarihli finansal tablolarındaki bilgiler kullanılarak UFRS’ye nazaran kar 35.270.464 TL olarak hesaplanmıştır. UFRS karı, hisse bölüm tarihi prestijiyle hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile katılaşacaktır.
(***) Uyarlama farkı oluşması durumunda, ilgili tarihte kamuya açıklama yapılacaktır. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770716

BIST

Başa dön tuşu