DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dükkan
Alıma Mevzu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 48147 Ada, 1 Parsel, M Blok Göksu AVM bünyesinde pozisyonlu 59 nolu bağımsız kısım, 30 m2
Alıma Ait İdare Şurası Karar Tarihi
11.07.2019
Alıma Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
550.000 TL
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Heyeti Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
% 0,35
Alım Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 1,10
Alım Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
% 0,09
Alım Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Pahasına Oranı (%)
% 0,12
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
% 14,86
Alım Koşulları
Peşin
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.07.2019
Alımın Hedefi ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Emelli Gayrimenkul
Karşı Taraf
Ferhat YÜKSEK (1/2) – Faruk GÜVERCİN (1/2)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Alakanın Niteliği

Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi

Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.07.2019 – 19_400_225
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
490.000 TL + KDV
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmemiştir, sinerji pahası ve kiralama sebebi ile alım yapılmıştır.
Açıklamalar

İdare Kurulu’muzun 11.07.2019 tarihli kararı doğrultusunda, Ankara İli, Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi 48147 Ada, 1 Parsel,M Blokta konumlu Göksu AVM’de bulunan 59 nolu bağımsız kısım, Göksu AVM’de mevcutta mülkiyeti elimizde bulunan bağımsız kısımlar ile birlikte sinerji kıymeti ile yatırım ve kira geliri elde etmek gayesiyle satın alınmıştır.
Kelam konusu maddi duran varlık alımı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Bildirimi’nin 37.maddesi kapsamında, gerçekleşen alım fiyatının değerleme fiyatına uygun gerçekleşmemesi sebebiyle,yapılacak ilk Genel Şura Toplantısı gündemine alınmak suretiyle Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774914

BIST

Başa dön tuşu