Cep telefonu taksit düzenlemesi Resmi Gazete’de

Perakende Ticarette Uygulanacak Unsur ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar nazaran,

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B hususunun ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Eserlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenileme merkezleri yahut yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş eser niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı on iki bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,”

Başa dön tuşu