BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

BOYNER PERAKENDE VE DOKUMA YATIRIMLARI A.Ş.( Birleşme Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı iştirakimiz Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin dönem alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış yöntemde birleşmesine ait idare heyeti kararı ve Sermaye Piyasası Konseyi başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İdare Şurası Karar Tarihi 03.07.2019
Birleşme Prosedürü Devralma Halinde Birleşme
Birleşmeye Temel Finansal Tablo Tarihi 31.12.2018
Para Ünitesi TRY

Devralınan Şirket Borsa’da Süreç Gören/Borsa’da Süreç Görmeyen Hisse Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Hisse Kümesi Ortaklarına Verilecek Hisselerin Nevi
Beymen Mağazacılık A.Ş. Borsa’da Süreç Görmeyen –
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Fiyatı (TL) Azaltılacak Sermaye Fiyatı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Değer ISIN Bilgileri
BOYP, TRAALTIN91B5 657.700.000 0 0 657.700.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Meblağı (TL) Azaltılacak Sermaye Fiyatı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 657.700.000 TL 0 TL 0 TL 657.700.000 TL

Birleşmeye Ait SPK Müracaat Tarihi 03.07.2019

Ek Açıklamalar
Bugün (3 Temmuz 2019) Şirketimiz İdare Konseyi tarafından,
1-Şirketimizin, Beymen Mağazalıcılık A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerinin ve oy haklarının %100’üne sahip olması nedeniyle, sermaye artırımı yapılmaksızın, Beymen Mağazalıcılık A.Ş.’nin mevcut tüm etkin ve pasifinin bir kül halinde, devralması suretiyle kolaylaştırılmış tarzda birleşilmesi maksadıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti’nin Birleşme ve Bölünme Bildirimi (II-23.2) kararları çerçevesinde birleşmesine,
2-Yukarıda yer alan (1) numaralı unsurda belirtilen kolaylaştırılmış sürecinin gerçekleştirilmesi için, birleşme kontratı ve duyuru metni başta olmak üzere sair evrak ve bilgilerin onaylanarak imzalanmasına,
3-Bahsi geçen süreçte “devralan şirket” sıfatına haiz şirketimizin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç gören bir şirket olması sebebiyle sürece uygulanacak sermaye piyasası mevzuatı kararları kapsamında, kolaylaştırılmış birleşme sürecinin onaylanması emeliyle Sermaye Piyasası Konseyi’ne müracaatta bulunulmasına,
4-Duyuru metni ve birleşme mukavelesinin üstte yer alan (3) numaralı unsur kapsamında yapılacak olan müracaat sonucunda tadil edilmesi halinde, yeni bir İdare Heyeti Kararı ile tadil edilen metinlerin onaylanması için İdare Şurası’na bilgi verilmesine,
karar verilmiştir.
İdare şurası kararımıza ek olarak, bugün Birleşme ve Bölünme Bildirimi’nin (II-23.2) ilgili kararları çerçevesinde, bahsi geçen kolaylaştırılmış yordamda birleşme sürecine ait duyuru metninin onaylanması gayesiyle Sermaye Piyasası Heyeti’ne müracaatta bulunulmuştur.

Birleşmeye Ait Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Mukavelesi BOYP 3 7 2019 Taslak.pdf – Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni BOYP 3 7 2019 Taslak.pdf – Duyuru Metni

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771475

BIST

Başa dön tuşu