BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 20.01.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 13.01.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet 1 Yıl
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 4.400.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 59.400.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Husus Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Fiyat (TL) Sermayeye Oranı (%)
BOBET, TREBOBT00014 13.01.2023 12.01.2024 4.400.000 1,157

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
BOBET, TREBOBT00014 17.01.2023 100.000 0,263 14,445 11.657.323 –
BOBET, TREBOBT00014 20.01.2023 130.000 0,342 14,575 11.757.323 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29 Mart 2022 tarihli 23 sayılı İdare Şurası toplantısında 12 Milyon adet hisse için azami 60 Milyon Türk lirası meblağında geri alım yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri ortasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama ünite fiyattan hisse geri alım süreci gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.
Geri Alım Yapılan hisselerin sermayeye oranı %3,06772’dir.
Tamamlanan geri alım programı 14.09.2022 tarihinde yapılan Şirket Fevkalâde Genel Heyet toplantısında onaylanmıştır.
Şirketimiz İdare Konseyi’nin 13.01.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin Borsa’da süreç görmekte olan hisselerine ait fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını hakikat yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek hedefiyle
– Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirisi ile hususa ait 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde yeni bir hisse geri alım programı açıklanmasına ,
– Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 1,15789’unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal pahaya sahip hisseye ait geri alım yapılmasına,
– Hisse geri alım süreci için ayrılan fonun azami 59.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
– Hisse Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühletin 1 yıl belirlenmesine,
– Yürütülecek hisse geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ait her hangi bir olumsuz tesiri olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak birinci genel şura toplantısı gündemine alınarak hisse sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Açıklanan geri alım programı çerçevesinde 20.01.2023 tarihinde 130.000 adet hisse en düşük 14,57 TL en yüksek 14,58 TL olamk üzere ortalama fiyat 14,575 TL fiyatla alım buyruğu gerçekleştirilmiş olup alınan hisselerin sermayeye oranı % 0,3421’dir.
Toplam Geri alınan hisse adedi 11.887.323 adet olup sermayeye oranı %3,12824’dür.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
İdare Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103543

BIST

Başa dön tuşu