Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi hesaplama methodu

Kapsam

 

Eşit yüklü beş sorudan oluşan endeksin birinci iki sorusu tüketicinin daha çok ferdî durumunu ve beklentilerini yansıtmaktadır. Bunu takip eden iki soru Türkiye iktisadına ait beklentilerini anlamaya yöneliktir. Son soru ise tüketicilerin şu andaki harcama eğilimini ölçmeyi amaçlamaktadır. 5 soru şu formda oluşmaktadır:

Soru 1

Bugünlerde ekonomik açıdan ne durumda olduğunuzu öğrenmek istiyoruz. Bir yıl öncesine nazaran sizin (ve sizinle birlikte olan ailenizin) durumu daha mı güzel, daha mı berbat yoksa tıpkı mı?

 

Seçenekler

Cevap 1 Daha iyi

Cevap 2 Daha kötü

Cevap 3 Aynı

Cevap 4 Fikrim yok

 

Soru 2

Geleceğe baktığınızda, önümüzdeki bir yılda sizin ve ailenizin ekonomik açıdan daha uygun daha berbat ya da birebir durumda olup olmayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?

 

Seçenekler

Cevap 1 Daha iyi

Cevap 2 Daha kötü

Cevap 3 Aynı

Cevap 4 Fikrim yok

 

Soru 3

Bir ay öncesine nazaran Türkiye iktisadının durumuna ait görüşünüz nedir?

 

Seçenekler

Cevap 1 Daha iyi

Cevap 2 Daha kötü

Cevap 3 Aynı

Cevap 4 Fikrim yok

 

Soru 4

Sizce önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye iktisadı daha mı âlâ, daha mı berbat olacak, yoksa birebir mı kalacak?

 

Seçenekler

Cevap 1 Daha iyi

Cevap 2 Daha kötü

Cevap 3 Aynı

Cevap 4 Fikrim yok

 

Soru 5

Sizce içinde bulunduğumuz periyot, televizyon, buzdolabı, mobilya üzere sağlam tüketim malları ile konut, ya da araba almak için yeterli mi makûs mü?

 

Seçenekler

Cevap 1 İyi

Cevap 2 Kötü

Cevap 3 Fikrim yok

 

 

 

 

Alt Endeksler

Endeksi oluşturan beş sorudan kimileri kullanılarak iki alt endeks daha oluşturulmaktadır. Bunlar Tüketici Beklenti Endeksi ve Tüketim Eğilimi Endeksleridir. Tüketici Beklenti endeksi tüketicinin geleceğe ait beklentilerini daha yeterli anlamaya yöneliktir ve endeksin ikinci ve dördüncü soruları kullanılarak oluşturulmaktadır. Öte yandan, Tüketim Eğilimi Endeksi ise tüketicinin içinde bulunduğu devirdeki tüketim eğilimini ölçmeyi amaçlamaktadır ve endeksin beşinci sorusu kullanılarak hesaplanmaktadır.

Yöntem

Endeksin örneklemi her ay 720 bireyden oluşmaktadır. Anket bir davet merkezinden telefon görüşmeleri yoluyla teknolojiyi ve güvenliği içeren bir yazılım kullanılarak yapılmaktadır. Örneklem, yaş, cinsiyet ve bulunulan vilayet olarak Türk tüketicisini yansıtacak halde oluşturulmaktadır. Endeksin istatiksel güvenilirliği açısından yapılan bir uygulama ise ankete katılan 720 kişinin yüzde 50’sinin her ay yenilenmesi ve yazılım tarafından bir evvelki aydan en fazla % 30 iştirakçi seçilmesidir. Geriye kalan % 20 ise daha evvelki aylarda anket uygulanan iştirakçilerden aşağıda belirtilen kriterlere uygunluğa nazaran tekrar yazılım tarafından seçilmektedir. Bunun yanında bir iştirakçi endekse yalnızca iki kez ve aşağıda yer alan kriterlere nazaran katılabilmektedir. Yazılımın gelişmiş yapısı ve kriterler dikkate alındığında genelde 3 ay içerisinde endekse katılanlar büsbütün yenilenmiş olmaktadır. Kriterlerin anketsel dağılımı ise şöyle oluşmaktadır:

Cinsiyet: 360 iştirakçi Bayan – 360 iştirakçi Erkek

Yaş: 288 iştirakçi 18-35 Yaş Kümesi –  432 iştirakçi 36-55 Yaş Grubu

İl: 500 iştirakçi İstanbul, Ankara ve İzmir’den – 220 iştirakçi Başka illerden

Kimler İzlemeli

Bloomberg HT Tüketici İnanç Endeksi muhtemel tüketim eğilimini ölçmeye çalışmaktadır ve Türkiye iktisadını yakından izleyen herkes için öncü ekonomik gösterge niteliğindedir. Endeksler başta finans piyasası çalışanları olmak üzere, yönetici ya da karar vericilerin güçlü konjonktür iddiası yapabilmelerine yardımcı olmaktadır

Nasıl İzlenebilir

Bloomberg HT Tüketici İnanç ve onun alt endeksleri her ay iki defa açıklanmaktadır. Her ayın birinci işgünü saat 10:00’da Bloomberg HT Televizyon kanalı tarafından bir evvelki ayın sonuçları açıklanmaktadır. Birebir ayın 16’sında (tatil ise ondan sonraki birinci iş gününde) ise içinde bulunulan ayın Bloomberg HT Tüketici İnanç Ön Endeksi ve onun alt endekslerinin ön endeksleri saat 10:00’da Bloomberg HT Televizyon kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Örneğin 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00’da 2019 yılı Haziran ayı Bloomberg HT Tüketici İtimat ve onun alt endekslerine ilişkin sonuncu datalar, 16 Temmuz 2019 tarihinde ise 2019 yılı Temmuz ayı Bloomberg HT Tüketici İtimat Ön endeksi ve onun alt ön endekslerine ilişkin bilgiler açıklanmaktadır. Bloomberg HT haber portalından (www.bloomberght.com) ve Bloomberg HT’nin başka toplumsal medya bağlantı uygulamalarından endeksin geçmiş bilgilerine ve ayrıntılı hazırlanma sistemine her vakit ulaşılabilir.

 

 

Scope

The index is composed of five questions which are all equally weighted. The first two questions try to measure and reflect the current economic condition for and the change in expectations of economic agents with respect to the previous 12 month period. The following two questions intend to assess the expectations for the future 12 month period and the nowcasting of the Turkish economy. The final question aims to measure the current willingness of consumers in terms of spending on automobiles, real estate and consumer durables. The five questions are worded as such:

 

Question 1

We would like to learn your current economic situation. Can you compare your (and your family’s) current economic and financial situation with the one 12 months prior to the current month?

Answer Choices

 1. a) Better
 2. b) Worse
 3. c) Same
 4. d) No Idea

 

Question 2

What do you think your (and your family’s) future economic and financial situation will be like 12 months from now?

Answer Choices

 1. a) Better
 2. b) Worse
 3. c) Same
 4. d) No Idea

 

Question 3

Can you compare your expectations for the current month about the Turkish economy with respect to the previous month?

Answer Choices

 1. a) Better
 2. b) Worse
 3. c) Same
 4. d) No Idea

 

Question 4

What do you think Turkish economy’s situation will be in a year’s time?

Answer Choices

 1. a) Better
 2. b) Worse
 3. c) Same
 4. d) No Idea

 

Question 5

Do you think that the current period is a good time to buy durable consumer goods such as a TV set, a refrigerator and furniture or vehicles or residence?

 

Answer Choices:

 1. a) Good Time
 2. b) Bad Time
 3. c) No Idea

 

Sub-Indices

 

Two sub-indices are compiled and their values are calculated using some of the questions that belong to the Consumer Confidence Index. These are Consumer Expectations Index and Consumption Tendency Index. Consumer Expectations Index is composed the equally weighted results of the second and fourth questions of the Consumer Confidence Index with respect to the base year of 2013 (=100) and tries to examine the economic agents expectations with respect to the future periods (mainly a period of 12 months). On the other hand, Consumption Tendency Index aims to measure the current willingness of consumers in terms of spending on automobiles, real estate and consumer durables (like a TV set, a fridge, etc.) and is compiled and calculated by using the value of the fifth question of the Consumer Confidence Index.

 

Methodology

 

The methodology for the CCI has been adopted from the Michigan University index of consumer sentiment with necessary changes made for Turkish households. The base period of CCI is set as the year 2013 and the mean value of the index (and the sub-indices) in that year is 100. The index has a point of scale ranging from 0 to 200. The database contains records of 9,000,000 individuals. The index is compiled of 720 surveys. The distribution of the surveys has these criteria:

 • 70 percent is selected from Istanbul, Ankara and Izmir, 30 percent selected from other cities and big districts in Turkey.
 • 60 percent is selected from 36-55 age group, 40 percent 18-35 age group.
 • 50 percent is male and 50 percent is female.
 • 50 percent of the total surveys are composed of new records.
 • A en az of 30 percent of new records belongs to individuals who had been successfully surveyed in the previous month.
 • A maximum 20 percent of 704 completed surveys may be composed of additional respondents and these respondents are not called again in the next month.
 • Last and one of the most important criteria is that respondents are not surveyed more than two times. This helps to minimize the biases in the answers of survey respondents.

 

In this sense, the number of participants with respect to each criterion is:

Gender: 360 Female – 360 Male

 

Age: 288 in the age group 18-35 and 432 in the age group 36-55

 

Location: 500 from İstanbul, Ankara and İzmir and 220 from other cities 

 

 

Who Should Follow the Index 

 

Bloomberg HT Consumer Confidence Index offers a measure of the consumer tendency as well as being one of the best leading indicators for anyone who has to follow the Turkish economy in terms of past-current, current-future combinations of information flow, foreign direct investment and portfolio investment purposes, academic or professional research and possible economic and financial model comparisons. In this respect, the indices are designed to be of great help to financial market participants, managers and other decision makers in terms of nowcasting, forecasting and even statcasting.

 

How Can the Index Be Tracked

Bloomberg HT Consumer Confidence Index and its sub-indices are announced twice every month. On the first business day of every month at 10:00 a.m. Turkish Standard Time (Turkey uses a single time period year round), the values for the previous month are announced by the Bloomberg HT TV channel which can be reached through all the broadcasting platforms as well as the internet, social media and other possible means. On the 16th day of every month (or the next business day if it is not a weekday) at 10:00 a.m. Turkish Standard Time, Bloomberg HT Preliminary Consumer Confidence Index and its sub-indices are announced by the Bloomberg HT TV channel. To clarify with an example, on July 1st, 2019 at 10:00 a.m. Turkish Standard Time, the values of Bloomberg HT Consumer Confidence Index and its sub-indices for June 2019 and on July 16th, 2019 at 10:00 a.m. Turkish Standard Time, the values of Bloomberg HT Preliminary Consumer Confidence Index and its sub-indices for July 2019 are to be announced. The previous values of the Bloomberg HT Consumer Confidence Index (Preliminary and Final) and the values of its sub-indices (Preliminary and Final) as well as their detailed explanation through the steps of compilation, methodology and calculation are continuously updated and can be reached anytime at www.bloomberght.com and other social media platforms related to Bloomberg HT.

 

Başa dön tuşu